Ilmoittautuminen ns. pitkään hirvikokeeseen 2018

Koeaika: 20.8 – 31.12 KANNUS (Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue)
Järj. Keski-Pohjanmaan Hirvikoirakerho ry
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Keski-Pohjanmaan kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Osallistumismaksu 15€ tilille FI20 5162 1440 0097 94 OKOYFIHH. Viesti HIRV-koe, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

- Koe kestää koko koekauden 20.8.–31.12.2018.
- Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Keski-Pohjanmaan kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä (kts. lista ylituomareista alla).
- Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.
- YT voi arvostella koiran suorituksen yksin maastossa.
- Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta.
- Osm. 15€ ja se maksetaan Keski-Pohjanmaan Hirvikoirakerho ry:n tilille 
FI20 5162 1440 0097 94 viesti HIRV – koe, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa
- Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä myös koiran rekisteri-, rokotus-, ja tunnistusmerkintätodistukset.
- Koe on aloitettava Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella
- Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja

- Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin VIIMEISTÄÄN viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen
- Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV 1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.
- Linkki koetuloksiin julkaistaan Keski-Pohjanmaan Hirvikoirakerhon nettisivuilla (www.kphkk.info). 

Vastaanottavat ylituomarit


Ylit. Heinonen Toivo, 0400-162 854
Jämsä Markku, 0440-764 062
Kukkonen Esa, 044-364 2271
Manninen Kari, 040-745 0537
Moilanen Veli-Heikki 040-9118202
Parkkinen Juha, 040-7192091
Saarenpää Sauli, 0500-651 356
Saartoala Tapani 040-5839430
Tolonen Sami 044-2426726
Turpeinen Pentti, 040-565 3618
Vuollet Pentti, 040-824 2849
Ylitalo Janne 044-550 8172
Äijälä Pauli, 050-327 1782


Oheinen viikkojako on ohjeellinen. Kaikille K-P:n piirin ylituomareille voi ilmoittautua vaikka henkilöllä ei olisikaan ns. "päivytys viikko".

Aikajakso
YT
YT
YT
YT
20.8.-2.9.2018
Äijälä Pauli
Tolonen Sami
Heinonen Toivo
Vuollet Pentti
3.9.-16.9.2018
Ylitalo Janne
Parkkinen Juha
Moilanen Veli-Heikki
Jämsä Markku
17.9.-30.9.2018
Kukkonen Esa
Vuollet Pentti
Saartoala Tapani
Turpeinen Pentti
1.10.-14.10.2018
Manninen Kari
Jämsä Markku
Saarenpää Sauli
Saartoala Tapani
15.10.-28.10.2018
Äijälä Pauli
Tolonen Sami
Heinonen Toivo
Saarenpää Sauli
29.10.-11.11.2018
Ylitalo Janne
Parkkinen Juha
Moilanen Veli-Heikki
Tolonen Sami
12.11.-25.11.2018
Kukkonen Esa
Vuollet Pentti
Saartoala Tapani
Turpeinen Pentti
26.11.-9.12.2018
Manninen Kari
Jämsä Markku
Saarenpää Sauli
Parkkinen Juha
10.12.-23.12.2018
Äijälä Pauli
Tolonen Sami
Heinonen Toivo
Manninen Kari
24.12.-31.12.2018
Ylitalo Janne
Parkkinen Juha
Saartoala Tapani
Kukkonen Esa